ZP/ST/D32/2017

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi w ramach planowanej realizacji Projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia” opisanej szczegółowo poniżej:

Opracowanie założeń nowego algorytmu automatycznego teksturowania siatki trójkątów ze zdjęcia pochodzącego z dodatkowego aparatu.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się

  1. Opracować założenia nowego algorytmu automatycznego teksturowania siatki trójkątów ze zdjęcia pochodzącego z dodatkowego aparatu.

Elementy jakie powinna zawierać oferta:

– cena usługi netto i brutto (bez kosztów ubocznych)

– okres ważności oferty (minimum do 10.08.2017r.)

– termin realizacji prac – jednak nie dłużej niż: 31.10.2017 r.

Istotne informacje:

– Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 07.08.2017 roku do godziny 11:00 osobiście lub przesyłką na adres:

SMARTTECH Sp. z o.o. Racławicka 30, 05-092 Łomianki

SMARTTECH informuje, że wyklucza zlecanie przez potencjalnego Wykonawcę całości lub części usługi osobom trzecim.

Komentarze są wyłączone.