ZP/ST/D29

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi w ramach planowanej realizacji Projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia” opisanej szczegółowo poniżej:

Opracowanie koncepcji połączenia układów współrzędnych sondy stykowej i skanera 3D.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się

  1. Opracowaniu koncepcji połączenia układów współrzędnych dla sondy stykowej i skanera 3D.

Elementy jakie powinna zawierać oferta:

– cena usługi netto i brutto (bez kosztów ubocznych)

– okres ważności oferty (minimum do 20.07.2017r.)

– termin realizacji prac – jednak nie dłużej niż: 18.08.2017 r.

Istotne informacje:

– Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych18

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 18.07.2017 roku do godziny 11:00 osobiście lub przesyłką na adres:

SMARTTECH Sp. z o.o. Racławicka 30, 05-092 Łomianki

SMARTTECH informuje, że wyklucza zlecanie przez potencjalnego Wykonawcę całości lub części usługi osobom trzecim.

Komentarze są wyłączone.