ZP/ST/D27

Nr ZP/ST/D27

Szanowni Państwo,

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi w ramach planowanej realizacji Projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia” opisanej szczegółowo poniżej:

I.                    Wykonanie pomiarów współrzędnościowych 4 wzorców do realizacji procedury sprawdzenia dokładności systemu pomiarowego zgodnie z VDI/VDE 2634 part 2 

Wykonawca zobowiązuje się na podstawie własnej wiedzy eksperckiej,wykonać pomiary wzorców dostarczonych przez zamawiającego oraz przygotować raporty pomiarowe, co będzie stanowiło podstawę rozliczenia wykonanej pracy.

 

Elementy jakie powinna zawierać oferta:

– cena usługi netto i brutto (bez kosztów ubocznych)

– okres ważności oferty (minimum do 10.11.2016r.)

– termin realizacji prac – jednak nie dłużej niż:10.12.2016 r.

 

Istotne informacje:

– Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 09.11.2016 roku do godziny 11:00 osobiście lub przesyłką na adres:

SMARTTECH Sp. z o.o. Racławicka 30, 05-092 Łomianki

SMARTTECH informuje, że wyklucza zlecanie przez potencjalnego Wykonawcę całości lub części usługi osobom trzecim.

Komentarze są wyłączone.