ZP/ST/D02/2018

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi w ramach planowanej realizacji Projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia” opisanej szczegółowo poniżej:

Opracowanie optymalizacji procesu akwizycji danych pomiarowych dla modułu fotogrametrycznego (zmniejszenie liczby naklejanych markerów przy zachowaniu dokładności).

W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się

  1. Opracowanie scenariuszy testów sondy stykowej wraz z wpływem oświetlenia wzorca oraz testów użytkowych sondy.

Elementy jakie powinna zawierać oferta:

– cena usługi netto i brutto (bez kosztów ubocznych)

– okres ważności oferty (minimum do 14.06.2018r.)

– termin realizacji prac – jednak nie dłużej niż: 28.06.2018 r.

Istotne informacje:

– Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 11.06.2018 roku do godziny 11:00 osobiście lub przesyłką na adres:

SMARTTECH Sp. z o.o. Racławicka 30, 05-092 Łomianki

SMARTTECH informuje, że wyklucza zlecanie przez potencjalnego Wykonawcę całości lub części usługi osobom trzecim.

Komentarze są wyłączone.