Przemysł

INŻYNIERIA ODWROTNA – (REVERSE ENGINEERING) – tworzenie dokumentacji CAD
na podstawie skanowania 3D

Jednym z podstawowych zastosowań skanera 3D jest szybkie prototypownie (ang. Rapid Prototyping). Technika ta polega na utworzeniu cyfrowej dokumentacji obiektu istniejącego w rzeczywistości bez konieczności modelowania w środowisku programów inżynierskich lub graficznych.

 

 

Skanowanie nadbudowy samochodu Toyota Hilux, edycja i remodelowanie w programie Geomagic, uzyskanie geometrii w postaci powierzchni parametrycznych w celu wygenerowania ścieżki obróbki na robot frezujący CNC.

 

 


Skanowanie 3D do szybkiej i dokładnej kontroli jakości wymiarów produktów

KONTROLA JAKOŚCI. Skaner 3D scan3D qualify firmy SMARTTECH jest urządzeniem pomiarowym (o potwierdzonej przez certyfikowane laboratorium pomiarowe dokładności) i pozwala na szybką (zebranie od 2 do 5 milionów punktów pomiarowych w czasie 3 sekund) oraz bardzo dokładną kontrolę wymiarów geometrycznych (kształtu) elementów tłoczonych, odlewanych, produktów o skomplikowanych kształtach. Program Geomagic qualify bądź Verify automatycznie generuje kolorystyczną mapę odchyłek na powierzchni przedmiotu rzeczywistego i porównuje względem zaprojektowanego modelu CAD.

 


Materiały prasowe na temat wykorzystania technik skanowania 3D i druku 3D w motoryzacji –
“Nowe technologie także dla oldtimereów”

Poniżej przedstawiony został artykuł na temat zastosowania skanerów 3D w lotnictwie

pdfZastosowanie skanera 3D w lotnictwie

Komentarze są wyłączone.