ZP/ST/005

Nr ZP/ST/005

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi w ramach planowanej realizacji Projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia” opisanej szczegółowo poniżej:

I.                    REFAKTORYZACJA STRUKTURY OPROGRAMOWANIA S3DM, POD KĄTEM KOMPATYBILNOŚCI Z PROJEKTEM MIDDAY

Opracowanie i zaimplementowanie w kodzie oprogramowania SMARTTECH3DMeasure modyfikacje modułów: obliczania fazy, akwizycji obrazów pomiarowych, projekcji obrazów Pracę uzna się za wykonaną, jeżeli zostaną zaprezentowane trzy osobne moduły klas programistycznych w języku C++ i sprawdzona zostanie poprawność algorytmów.

Elementy jakie powinna zawierać oferta:

– cena usługi netto i brutto (bez kosztów ubocznych)

– okres ważności oferty (minimum do 26.02.2016 r.)

– termin realizacji prac – jednak nie dłużej niż:31.05.2016 r.

Istotne informacje:

– Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

– Zamawiający warunkuje podpisanie umowy z Wykonawcą otrzymaniem podpisanej umowy od jednostki pośredniczącej w otrzymaniu dofinansowania na realizację Projektu.

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 26.02.2016 roku do godziny 11:00 osobiście lub przesyłką na adres:

SMARTTECH Sp. z o.o. Racławicka 30, 05-092 Łomianki

SMARTTECH informuje, że wyklucza zlecanie przez potencjalnego Wykonawcę całości lub części usługi osobom trzecim.

Komentarze są wyłączone.