Z49/ST/2017

Postępowanie Rekrutacyjne

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac w ramach planowanej realizacji Projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia” opisanej szczegółowo poniżej:

I.                Optymalizacji algorytmów do zintegrowanego oprogramowania sterującego skanerem 3D, sondą stykową i modułem fotogrametrii.

Zlecenie polega na optymalizacji algorytmów do zintegrowanego oprogramowania sterującego skanerem 3D, sondą stykową i modułem fotogrametrii.  .

Więcej informacji technicznych dostępne na zapytanie w siedzibie zamawiającego.

Prace zostaną uznane za wykonane po dostarczeniu zoptymalizowanych alorytmów.

Elementy jakie powinna zawierać oferta na wykonanie prac:

– cena usługi netto i brutto (bez kosztów ubocznych)

– okres ważności oferty (minimum do 29.12.2017r.)

– termin realizacji prac – jednak nie dłużej niż: 30.03.2018 r.

Ofertę cenową proszę przedstawić do dnia 22.12.2017 roku do godziny 11:00 osobiście lub przesyłką na adres:

SMARTTECH Sp. z o.o. Racławicka 30, 05-092 Łomianki

Na podstawie przesłanej oferty prowadzone będą rozmowy rekrutacyjne w siedzibie SMARTTECH.

SMARTTECH informuje, że wyklucza zlecanie przez potencjalnego Zleceniobiorcę całości lub części usługi osobom trzecim.

Komentarze są wyłączone.