Z22/ST/2016

Postępowanie Rekrutacyjne

 

Szanowni Państwo,

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac w ramach planowanej realizacji Projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia” opisanej szczegółowo poniżej:

I.                    Prace konstruktorskie – mechaniczne przy opracowywanych wzorcach Kalibracyjnych

II.                  Prace konstruktorskie – obsługa i modyfikacje systemu pomiarowego wg wytycznych dla Politechniki Warszawskiej wydz. Geodezji i Politechniki Krakowskiej

III.                Prace konstruktorskie – wstępne ustawieni i testy mechaniczne systemów po modyfikacjach.

Zlecenie polega na wykonaniu prac konstruktorskich polegających na opracowaniu mechanicznym wzorców kalibracyjnych, obsłudze i modyfikacji systemów według zaleceń Zleceniodawcy i Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Krakowskie, a także na przeprowadzeniu wstępnych testów po przeprowadzeniu modyfikacji.

Więcej informacji technicznych dostępne na zapytanie w siedzibie zamawiającego.

Prace zostaną uznane za wykonane po przetestowaniu po modyfikacjach oraz dostarczeniu protokołu z działań.

 

Elementy jakie powinna zawierać oferta na wykonanie prac:

– cena usługi netto i brutto (bez kosztów ubocznych)

– okres ważności oferty (minimum do 03.10.2016r.)

– termin realizacji prac – jednak nie dłużej niż: 20.03.2017 r.

 

Ofertę cenową proszę przedstawić do dnia 30.09.2016 roku do godziny 11:00 osobiście lub przesyłką na adres:

SMARTTECH Sp. z o.o. Racławicka 30, 05-092 Łomianki

Na podstawie przesłanej oferty prowadzone będą rozmowy rekrutacyjne w siedzibie SMARTTECH.

SMARTTECH informuje, że wyklucza zlecanie przez potencjalnego Zleceniobiorcę całości lub części usługi osobom trzecim.

Komentarze są wyłączone.