Z08/ST/2016

Postępowanie Rekrutacyjne

 

Szanowni Państwo,

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac w ramach planowanej realizacji Projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia” opisanej szczegółowo poniżej:

I.                    Prace konstruktorskie, wykonywanie testów sprzętu i oprogramowania

Zlecenie polega na wykonaniu prac konstruktorskich zgodnie z potrzebami i harmonogramem przekazanym przez Zleceniodawcę, a także testowaniu sprzętu i oprogramowania.

Więcej informacji technicznych dostępne na zapytanie w siedzibie zamawiającego.

Prace zostaną uznane za wykonane po przekazaniu dokumentacji konstruktorskich i raportów z testów.

Elementy jakie powinna zawierać oferta na wykonanie prac:

– cena usługi netto i brutto (bez kosztów ubocznych)

– okres ważności oferty (minimum do 26.04.2016r.)

– termin realizacji prac – jednak nie dłużej niż: 31.10.2016 r.

 

Ofertę cenową proszę przedstawić do dnia 25.04.2016 roku do godziny 11:00 osobiście lub przesyłką na adres:

SMARTTECH Sp. z o.o. Racławicka 30, 05-092 Łomianki

Na podstawie przesłanej oferty prowadzone będą rozmowy rekrutacyjne w siedzibie SMARTTECH.

SMARTTECH informuje, że wyklucza zlecanie przez potencjalnego Zleceniobiorcę całości lub części usługi osobom trzecim.

Komentarze są wyłączone.