Digitalizacja zbiorów muzealnych

Profesjonalne usługi digitalizacji i archiwizacji 3D dla muzealnictwa i archeologii
GWARANCJA NIEINWAZYJNOŚCI.

Zastosowana technologia skanowania 3D wykorzystująca jedynie białe światło LED, daje gwarancję bezpieczeństwa mierzonych eksponatów (w systemie nie jest używany laser). Pomiar odbywa się zgodnie z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE (opracowane przez Zespół Ekspertów ds. digitalizacji obiektów, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów).

ARCHIWIZACJA.

Technologia zastosowana w skanerach, pozwala na jednoczesny pomiar powierzchni obiektu do postaci chmury punktów o współrzędnych przestrzennych X,Y,Z oraz na przypisanie wartości koloru dla każdego z tych punktów w postaci wartości trzech składowych kolorystycznych RGB. Tym sposobem każdy pomiar to najwyższej rozdzielczości na rynku kolorowa chmura punktów oddająca w pełni charakterystykę powierzchni skanowanego obiektu. Dane pomiarowe zapisywane są w uniwersalnych formatach, umożliwiających wczytanie ich przez wszystkie profesjonalne programy do edycji danych pomiarowych typu Geomagic, Rapidform, 3D Studio, ZBrush itd.

WIRTUALNE BADANIA.

Pomiar skanerami 3D generowany jest w postaci gęstej chmury punktów reprezentującej powierzchnię obiektu oraz jej teksturę. Chmura punktów może zostać przekształcona w siatkę trójkątów, tworząc niemal identyczną z obiektem, ciągłą powierzchnię. Taką powierzchnię można swobodnie analizować, w tym wykonywać wszelkiego rodzaju przekroje, wymiarowanie, obliczanie powierzchni i objętości, porównywanie powierzchni między skanem a dostępnym modelem CAD obiektu i np. zaobserwować ich zmiany w czasie, itd.

WIZUALIZACJA.

Wygenerowanie siatki trójkątów wraz z informacją o kolorze tekstury, która jest zapisywana w każdym punkcie pozwala na stworzenie realistycznych modeli 3D. Wykonane w ten sposób modele 3D mogą posłużyć do tworzenia wirtualnych muzeów dostępnych w internecie, a także prezentacji i wizualizacji z nieporównywalną dotąd jakością.

Film przedstawiający proces digitalizacji

Komentarze są wyłączone.