Tesselacja

Podczas skanowania 3D obiekt dzielony jest na siatkę wielokątów, która pozwala na opisanie skomplikowanych krzywych. Najczęściej wykorzystuje się siatkę trójkątów.

Komentarze są wyłączone.