NURBS

Non-Uniform Rational B-Spline, jest to model matematyczny powszechnie stosowany w grafice komputerowej. Stanowi najbardziej elastyczny model matematyczny do prezentacji powierzchni modelu.

Komentarze są wyłączone.