Kontrola jakości

To porównanie modelu referencyjnego zaprojektowanego obiektu do modelu wytworzonego (chmury punktów, siatki trójkątów). Wyniki porównania mogą być prezentowane w postaci kolorowej mapy odchyłek, analizy punktowej lub na odpowiednich przekrojach.

Komentarze są wyłączone.