Dopasowywanie skanów

Aby powstał komputerowy model 3D dany obiekt musi być zeskanowany z każdego kierunku. Skany te możemy łączyć dopasować manualnie (metoda łączenia na trzy punkty) lub automatycznie dzięki zastosowaniu stolika obrotowego lub wykorzystaniu markerów.

Komentarze są wyłączone.