Nr ZP/ST/D31

Nr ZP/ST/D31

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi w ramach planowanej realizacji Projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia” opisanej szczegółowo poniżej:

I.                Doradztwo techniczne w zakresie tworzenia oprogramowania polegające na opracowaniu diagramu blokowego procesu nakładania powierzchni parametrycznych na wyniki pochodzące ze skanowania 3D.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się przygotować diagram blokowy procesu wraz z opisem i komentarzem.

Elementy jakie powinna zawierać oferta:

– cena usługi netto i brutto (bez kosztów ubocznych)

– okres ważności oferty (minimum do 22.12.2016r.)

– termin realizacji prac – jednak nie dłużej niż:16.01.2017 r.

Istotne informacje:

– Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 20.12.2016 roku do godziny 11:00 osobiście lub przesyłką na adres:

SMARTTECH Sp. z o.o. Racławicka 30, 05-092 Łomianki

SMARTTECH informuje, że wyklucza zlecanie przez potencjalnego Wykonawcę całości lub części usługi osobom trzecim.

Komentarze są wyłączone.