Nr Z19/ST/2016

Postępowanie Rekrutacyjne

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac w ramach planowanej realizacji Projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia” opisanej szczegółowo poniżej:

I.            Opracowanie nowych algorytmów detekcji środków markerów wzorca kalibracyjnego w celu zwiększenia dokładności pomiaru.

 

Zlecenie polega na wykonaniu prac programistycznych polegających na opracowaniu nowych algorytmów do detekcji środków markerów na wzorcach kalibracyjnych. Prace mają na celu zwiększenie dokładności systemu.

Więcej informacji technicznych dostępne na zapytanie w siedzibie zamawiającego.

Prace zostaną uznane za wykonane po przetestowaniu algorytmów oraz sprawdzeniu stopnia zwiększenia dokładności pomiaru.

Elementy jakie powinna zawierać oferta na wykonanie prac:

– cena usługi netto i brutto (bez kosztów ubocznych)

– okres ważności oferty (minimum do 01.08.2016r.)

– termin realizacji prac – jednak nie dłużej niż: 31.10.2016 r.

 

Ofertę cenową proszę przedstawić do dnia 29.07.2016 roku do godziny 11:00 osobiście lub przesyłką na adres:

SMARTTECH Sp. z o.o. Racławicka 30, 05-092 Łomianki

Na podstawie przesłanej oferty prowadzone będą rozmowy rekrutacyjne w siedzibie SMARTTECH.

SMARTTECH informuje, że wyklucza zlecanie przez potencjalnego Zleceniobiorcę całości lub części usługi osobom trzecim.

Komentarze są wyłączone.