Nowe optyczne technologie pomiarowe na Politechnice Krakowskiej –
Kraków

Dnia 7 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie pracowni skanowania 3D w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej. Pracownia została wyposażona w najnowszy skaner 3D firmy SMARTTECH scan3D DUAL VOLUME, dzięki podpisanej umowie i współpracy między firmą a Wydziałem Mechanicznym PK. Jest ona wyrazem wzajemnej troski o edukacje studentów na polskim sprzęcie najwyższej klasy. Jak podkreślili podczas wystąpień Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek oraz Dyrektor firmy SMARTTECH Anna Gębarska zacieśnienie współpracy między polskim producentem urządzeń pomiarowych a Laboratorium przyniesie wzajemne korzyści, pod względem dydaktycznym dla uczelni oraz pod względem rozwojowym dla firmy. Współpraca oznacza dla obu jednostek lepsze dostosowanie do rynku oraz zwiększenie możliwości rozwoju np. w projektach badawczych i wdrożeniowych.

Otwarta pracownia stanowić będzie dodatkowy punkt na mapie polski południowej gdzie osoby i przedsiębiorstwa zainteresowane technologią skanowania 3D będą mogły na żywo zobaczyć skaner 3D firmy SMARTTECH w działaniu i zasięgnąć informacji dotyczącej działania urządzenia. Dodatkowo jako jedyne Akredytowane Laboratorium posiadające akredytacje na certyfikacje optycznych systemów pomiarowych Laboratorium swoim prestiżem i opracowanymi procedurami zapewnić może klientom firmy SMARTTECH dodatkowy certyfikat dokładności. Oznacza to że skanery 3D firmy SMARTTECH mogą być z powodzeniem urządzeniami pomiarowymi wykorzystywanymi jako urządzenia referencyjne w systemach kontroli jakości i dla zewnętrznych poddostawców.

Otwarcie uświetnił swoją obecnością Dziekan Wydziału Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar a także wielu zaproszonych gości.


Fotorelacja:

Tagi , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.