Projekty unijne

W roku 2015 firma uzyskała wsparcie unijne w ramach:


MIDDAY

Projekt w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia”

Termin realizacji: 12.2015 – 06.2018
Wartość projektu: 2.916.257,75 zł
Kwota dofinansowania: 2.231.137,27 zł

Jednostka pośrednicząca/Podmiot udzielający wsparcia: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Nazwa Programu: WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU – EDYCJA 2015
Tytuł Projektu: Dedykowany układ projekcyjny do optycznych systemów pomiarowych
Źródło finansowania: Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa, o którym mowa w § 18f i 18g Rozporządzenia
Jednostka pośrednicząca/Podmiot udzielający wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Komentarze są wyłączone.